Raadgevend bureau GRIND

Voor het profiel van een eenmansbedrijf heb je niet veel nodig. Ik ben wie ik ben: Een maatschappelijk betrokken professionele bestuurder, toezichthouder, onderzoeker en raadgever.

Vooral werkzaam in de sectoren gezondheidszorg en volkshuisvesting. Vanuit mijn betrokkenheid geef ik af en toe mijn mening/commentaar of verwondering op mijn blog. De kwaliteit van mijn werk, van mijn raad, is door de combinatie van creativiteit, heldere analyse, maatschappelijke relevantie en betrokkenheid bij de vraag van de klant, gewoon goed. En zonder overhead ook niet duur.

Goede raad is niet duur.

 

Inhoudelijke agenda

Strategiebepaling, alliantievorming, klantgericht werken en communicatie, portfolioanalyse en -aanpassing, governancevraagstukken, kwaliteits- en exploitatievraagstukken en, last but not least, cultuurvraagstukken.

Kortom de agenda van de bestuurstafel.